Ordenantza

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean diren tributuek araupetu dituzten Ordenantza fiskalen aldaketa akordioak 2018-11-15ko BAOn argitaratuak.

2016. urtean ordenantza berri bi onartu dira: