Biztanlegoa

2018-01-01eko apirileko datuen arabera, Amorotok guztira 419 biztanle ditu, 204 emakume eta 215 gizonezko.

70.eko hamarkadan, populazioa ikaragarri jeitsi zen gure herrian. Batipat, garai hartako lan eskasiagaitik. Amorotoko gazteria herri edo hiri industrializatuetara joan zen eta horrek biztanlegoaren nabarmengo jeitsiera ekarri zuen.

Azken datuen arabera, gaur egungo gazteria Amoroton gelditzeko joera du bere biztanlegoa pixkat igo delarik.

Amorotoko Biztanlegoa Auzoka Banatua

Auzoak Emakumeak Gizonezkoak Biztanaleak
Elexalde 92 98 190
Odiaga 40 41 81
Ugaran 35 36 71
Urrutia 37 40 77
Guztira 204 215 419

Auzoak-Hedapena

  • Auzoak - Hedapena
  • Lea Ibarra