Corporación Municipal

Alcalde

Ibon Gabiola Idoiagabeitia

Concejales

Aitor Arostegi Orbegozo
 
Javier Antonio Arriaga

Peio Imaz Iturraran

Ramon Abaroa Iturraran

Maribi Ugarteburu Markuerkiaga

Igor Gabiola Antxustegi