Historia

 

El 3 de julio de 1994 , en las fiestas de Amoroto, el Bertsolari Jokin Solozabal, expuso el siguiente verso en Euskera, frente a una vieja ikurrina, por el centenario de la Ikurrina que se iba a celebrar el 17 de Julio.

Verso a la Ikurriña

Ikurrinaren irudi hori
denok dugu gogokoa,
esan nahi baitu Euskal Herriko
ikur ta logotipoa,
ikurrin asko dago gaur egun
bertso baten antzekoa,
batzuk itxura bikaina bainan
esanahirik gabekoa,
eta hau berriz itxura txarra
baina esanahi haundikoa.

Ikurrin hori jaso zuenak
igual ez zuen espero,
gaur egunean izango zunik
hainbat euskaldun bezero,
traste zaharrak jaso beharrak
sortzen du hainbat endredo,
baina garaian detaileren bat
norberak izanez gero,
inoiz ez dago esaterikan
zer balioko dun gero.

Ehun urte dira ikurrin hori
jarri zutela aidean,
oraindik ere ez da ikusten
hori galtzeko bidean,
azken aldian zeremonia
pranko badugu tartean,
nahiago nuke iraungo balu
behintzat beste ehun urtean,
gutxi edo asko, iraungo du bai,
denok nahi dugun artean